Het Jeugdfonds Sport & Cultuur(voorheen Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds) maakt het mogelijk dat kinderen tussen de 4 en 18 jaar uit financieel minder draagkrachtige gezinnen toch aan danslessen kunnen meedoen. Er kan een aanvraag gedaan worden voor een bijdrage van maximaal € 450 per kind, per cursusjaar. Dit bedrag kan afwijken omdat gemeenten soms eigen spelregels hanteren. Aanvragen worden gedaan door onafhankelijke intermediairs, professionals die al betrokken zijn bij het gezin.www.jeugdfondssportencultuur.nl