Algemene voorwaarden seizoen 2021-2022

 • Het seizoen start altijd op de eerste maandag van de maand september.
 • Vermelde prijzen zijn maandbedragen en gelden voor gehele periode september 2020 t/m 30 juni 2022.
 • Er werken gediplomeerde en ervaren docenten.
 • Dans & Balletstudio Jolein biedt stagiaires de kans doceerervaring op te doen.
 • Lessen vinden alleen doorgang bij voldoende deelname.
 • Voor alle lessen geldt een kledingvoorschrift(zie kledingvoorschriften).
 • Dans & Balletstudio Jolein kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig lichamelijk letsel, schade of vermissing van eigendommen ondervonden tijdens de lessen en/of repetities, of op heen- en terugweg, waarbij inbegrepen de te geven uitvoeringen.

Inschrijving

 • Inschrijving kan alleen via de website(online).
 • De betaling van het maandbedrag(lesgeld) kan alleen doormiddel van een verplichte automatische incasso.
 • Uw inschrijving voor een dansles betreft voor een heel seizoen van 10 maanden(sept t/m juni)
 • Na een heel seizoen wordt de inschrijving, zonder wederopzegging(mail), met een heel seizoen verlengd.
 • Bij inschrijving halverwege de maand, wordt de eerste maandbetaling na evenredigheid afgerekend.

Betalingswijze

 • Alle maandbedragen worden middels een automatische incasso aan het begin van de maand afgeschreven van het door de klant opgegeven IBAN-nummer.
 • Vakanties en vrije dagen zijn reeds verrekend in de totaalprijs.
 • Oud leerlingen die nog geen auto incasso hebben afgegeven moeten het verschuldigde lesgeld(10 maanden) in zijn geheel vóór 1 september 2021 hebben overgemaakt op IBAN: NL70ABNA0628391587 t.n.v. Balletstudio Jolein, o.v.v. volledige naam leerling en leerling-nummer. Betalingen in termijnen voor deze leerlingen kan alleen nog maar na een afgegeven automatische incasso.
 • Geen restituties op lesgelden.

Wijzigingen

 • Het is in het belang van de leerling en Dans & Balletstudio Jolein dat wijzigingen (adres, telefoonnummer, mailadres, betalingsplichtige etc.) zo spoedig mogelijk per mail aan adminstratie@balletstudiojolein.nl worden vermeld.
 • De administratie communiceert alleen middels de email. Berichten(mondeling of telefonische) via de docent worden niet verwerkt.
 • Dans & Balletstudio Jolein is niet aansprakelijk voor niet aangekomen mail, ongeopende mail of fout opgegeven email adressen. (controleer daarom de instellingen van uw spamfilter, zodat u de mail van Dans & Balletstudio Jolein kunt ontvangen)
 • De door u verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in een geautomatiseerde leerlingenadministratie. Het doel van deze administratie is het beheer van en het kunnen beschikken over persoonsgegevens, noodzakelijk voor een verantwoorde uitoefening van de leerlingenadministratie.

Opzegging

 • Opzegging einde dansseizoen uitsluitend per mail uiterlijk vóór 1 juli 2021.
 • Gedurende het seizoen: Alleen halverwege het seizoen mogelijk. U stuurt uiterlijk voor 1 januari 2021 een email naar: administratie@balletstudiojolein.nl, uw opzegging wordt bevestigd per email. Er volgen geen automatische incasso’s meer vanaf februari 2021.

Verzuim

 • Afwezigheid van een leerling tijdens de lessen ontheft de leerling niet van de verplichting tot betaling.
 • Verzuim van een of meerdere lessen geeft geen recht tot gedeeltelijke of gehele restitutie van het lesgeld. Verzuimde lessen kunnen niet worden ingehaald.
 • Bij verhindering van de docent kunnen de lessen, in onderling overleg, op een ander tijdstip worden ingehaald.

Inningskosten

 • Alle door Dans & Balletstudio Jolein te maken kosten voor inning van achterstallige lesgelden, geen uitgezonderd, zijn voor rekening van de leerling.
 • Voor informatie over aanmeldingen, alsmede administratieve en informatieve vragen kunt u mailen naar administratie@balletstudiojolein.nl. Tussen de lessen is hiervoor bij de docenten vaak geen gelegenheid. Hiervoor graag u begrip en medewerking.